Radarbanyumas - Berita Harian Nasional, Jawa Tengah, Banyumas, Purbalingga, Cilacap, Kebumen, Banjarnegara, Purwokerto
 • Ndarani Terkenal Banget

  Jumat, 16 September 2016 - 11:10

  Nang ndesane Daplun terkenal banget. Maklum deweke selain dandanane melu-melu bocah alay, Daplun nang ndesa uga sering dikongkoni tangganne...

 • Tuku Sate Sewu Satus Tusuk

  Kamis, 15 September 2016 - 09:56

  Pak Kemplu sing dodolan sate wedhus ideran lagi muter muter kampung. Ndilalah pas agi ider mau ana cah enom...

 • Menang Bedek-kan

  Selasa, 13 September 2016 - 08:54

  Esuk esuk Kaki Daplun mlebu maring Bank karo nggawa duit sekandi. Deweke njaluk ditemukna karo kepala bank-nge. “Tulung inyong...

 • Klambine Teles Kecebes

  Sabtu, 10 September 2016 - 11:31

  Daplun bocah kelas loro SMP kiye mbejude pol-pollan. Sing jenenge mbolos wis ping kopang-kaping. Pokokke ana ana baen alesanne....

 • Nyiapna Wedhus

  Kamis, 8 September 2016 - 08:11

  Kemplu wis pirang badan kaji kiye dodolan kewan kurban wedhus karo sapi. Senajan setahun sepisan tapi kasile lumangyan pisan....

 • Drim Asooyy

  Selasa, 6 September 2016 - 11:09

  Nang tengah laut kapalle Kapten Daplun disandera nang perampok kaya sing nang tivi-tivi. Penumpangen sing kabehan wong lanang dicekel,...

 • Sikatan Untu

  Senin, 5 September 2016 - 09:13

  Sawijining dina ana dokter gigi sing jenenge Dakem agi aweh penyuluhan nang ndesa carane sikatan untu. Kabeh warga dikumpulna...

 • Bakul Budeg

  Kamis, 1 September 2016 - 09:24

  Daplun sing olahragane fitnes sawijining dina becer maring warung. Ndilalah sing dodolan randa ayu cuman kupinge mandan budeg karo...

 • Balesane Dukun Daplun

  Senin, 29 Agustus 2016 - 10:59

  Kiye cerita Daplun sing dadi dukunne raja nang istana. Rajanne duwe pramesuri ayu pisan tur nduwe dada sing apik...

 • Wuda Brah

  Kamis, 11 Agustus 2016 - 17:12

  Awan awan Dakem tembe bae bali becer sekang pasar. Pas agi mlaku maring dapur arep ngesog beceranne deweke krungu...

 • Melu Perang

  Senin, 8 Agustus 2016 - 02:19

  Wulan Agustus kaya kiye nang endi ora padha rame kerjabakti masangi layur termasuk nang kampunge kaki Daplun. Weruh warga...

 • Jajal Dipastikna Sit

  Jumat, 5 Agustus 2016 - 05:19

  Dina kuwe Daplun karo Kemplu pada janjian arep mburu kewan nang tengah alas. “Priwe bedil karo pelurunne aja ngasi...

 • Tukang Jaga Palang Rel Sepur

  Kamis, 4 Agustus 2016 - 06:16

  Sawijining dina ana sepur nabrak mobil nang perlintasan rel sepur. Tukang jaga palang rel sepure njutan di sidang nang...

 • Ora Gelem Diundang Bapak

  Rabu, 3 Agustus 2016 - 05:35

  Daplun kiye bocaeh mbejud tur ndableg banget, pokoke angel banget omong-omonganne. Kaya dina kuwe deweke agi diomongi nang ramanne...

 • Kena Gosokan

  Selasa, 2 Agustus 2016 - 05:50

  Daplun sing ngode nang laundry alias tukang kumbah klambi, mlayu banter banget maring rumah sakit kambi nyekeli kupinge. “Doktere...

 • Gawe Prakarya

  Senin, 1 Agustus 2016 - 05:37

  Esuk-esuk nini Dakem gothak kelangan kutang sing disampirna nang pemean. “Enggane jaman kaya kiye esih ana maling pemean, kutang...

 • Kesuh Karo Tukang Kebunne

  Minggu, 31 Juli 2016 - 09:20

  Daplun sing esih sekolah nang SMP dolan maring nggon lokalisasi. Gutul nganah deweke ketemu karo pimpinan lokalisasi sing jenenge...