Radarbanyumas - Berita Harian Nasional, Jawa Tengah, Banyumas, Purbalingga, Cilacap, Kebumen, Banjarnegara, Purwokerto
 • Ngenteni Bis Liwat

  Selasa, 4 Oktober 2016 - 10:06

  Daplun sing ora tau lunga-lunga tur bocaeh lugune pol, kiye arep nggoleti kakange sing jere ngode nang Tanah Abang...

 • Ora Nana Tutuppe

  Senin, 3 Oktober 2016 - 09:24

  Kedadian kiye anu pas arus mudik lebaran wingi. Jenenge mudik terminale kebek kabeh bise uga penuh ora nana sing...

 • Esuk Kawin, Sore Mati

  Senin, 26 September 2016 - 08:48

  Daplun sing sekang Sumatera agi preian nang Purwokerto. Deweke wis suwe pengin ngerti tanah leluhure, senajan sekang Medan tapi...

 • Daplun Ketemu Begal Montor

  Sabtu, 24 September 2016 - 11:06

  Daplun sing tembe duwe montor anyar, diomongi nang mamake kon ngati-ngati mergane siki akeh begal. Tapi jenenge lagi apes...

 • Kado Ulang tahun

  Rabu, 21 September 2016 - 10:01

  Daplun karo Dakem wis suwe gole bebojoan. Wong loro mau agi padha jagongan nang teras ngumah kebeneran dina kiye...

 • Ndarani Terkenal Banget

  Jumat, 16 September 2016 - 11:10

  Nang ndesane Daplun terkenal banget. Maklum deweke selain dandanane melu-melu bocah alay, Daplun nang ndesa uga sering dikongkoni tangganne...

 • Tuku Sate Sewu Satus Tusuk

  Kamis, 15 September 2016 - 09:56

  Pak Kemplu sing dodolan sate wedhus ideran lagi muter muter kampung. Ndilalah pas agi ider mau ana cah enom...

 • Menang Bedek-kan

  Selasa, 13 September 2016 - 08:54

  Esuk esuk Kaki Daplun mlebu maring Bank karo nggawa duit sekandi. Deweke njaluk ditemukna karo kepala bank-nge. “Tulung inyong...

 • Klambine Teles Kecebes

  Sabtu, 10 September 2016 - 11:31

  Daplun bocah kelas loro SMP kiye mbejude pol-pollan. Sing jenenge mbolos wis ping kopang-kaping. Pokokke ana ana baen alesanne....

 • Nyiapna Wedhus

  Kamis, 8 September 2016 - 08:11

  Kemplu wis pirang badan kaji kiye dodolan kewan kurban wedhus karo sapi. Senajan setahun sepisan tapi kasile lumangyan pisan....

 • Drim Asooyy

  Selasa, 6 September 2016 - 11:09

  Nang tengah laut kapalle Kapten Daplun disandera nang perampok kaya sing nang tivi-tivi. Penumpangen sing kabehan wong lanang dicekel,...

 • Sikatan Untu

  Senin, 5 September 2016 - 09:13

  Sawijining dina ana dokter gigi sing jenenge Dakem agi aweh penyuluhan nang ndesa carane sikatan untu. Kabeh warga dikumpulna...

 • Bakul Budeg

  Kamis, 1 September 2016 - 09:24

  Daplun sing olahragane fitnes sawijining dina becer maring warung. Ndilalah sing dodolan randa ayu cuman kupinge mandan budeg karo...

 • Balesane Dukun Daplun

  Senin, 29 Agustus 2016 - 10:59

  Kiye cerita Daplun sing dadi dukunne raja nang istana. Rajanne duwe pramesuri ayu pisan tur nduwe dada sing apik...

 • Wuda Brah

  Kamis, 11 Agustus 2016 - 17:12

  Awan awan Dakem tembe bae bali becer sekang pasar. Pas agi mlaku maring dapur arep ngesog beceranne deweke krungu...

 • Melu Perang

  Senin, 8 Agustus 2016 - 02:19

  Wulan Agustus kaya kiye nang endi ora padha rame kerjabakti masangi layur termasuk nang kampunge kaki Daplun. Weruh warga...

 • Jajal Dipastikna Sit

  Jumat, 5 Agustus 2016 - 05:19

  Dina kuwe Daplun karo Kemplu pada janjian arep mburu kewan nang tengah alas. “Priwe bedil karo pelurunne aja ngasi...