Radarbanyumas - Berita Harian Nasional, Jawa Tengah, Banyumas, Purbalingga, Cilacap, Kebumen, Banjarnegara, Purwokerto
 • Eh…, Ketemu Maning

  Selasa, 24 Februari 2015 - 00:52

  Dina kuwe Dakem pas agi liwat maring pasar manuk, weruh ana manuk wulune warnane katon apik pisan. “Kiye manuk...

 • Ora Agi Seneng-Seneng

  Senin, 23 Februari 2015 - 00:36

  Pirang dina kiye Dakem agi sedih banget soale Daplun bojone baline sering kewengen. Ora kuwe tok aben bali Daplun...

 • Biji Matematikanne Jeblok

  Jumat, 20 Februari 2015 - 00:18

  Bu Guru Dakem agi mandan galau mergane muride sing jenenge Daplun biji matematikane melorot. Padahal biasane Daplun sing kelas...

 • Padha Lengobe

  Rabu, 18 Februari 2015 - 00:11

  Bagol karo Bugel sing wis padha dadi bos agi padha dhopokan. Wong loro mau agi ncritakna supire dewek-dewek sing...

 • Mobile Mogok

  Selasa, 17 Februari 2015 - 01:23

  Daplun sing tembe kelas loro SMP kiye bocaeh nggaya tur kemlitakke pol. Anger domongi ora manut mbingsrung bin mbeler....

 • Asune Pinter Pisan

  Senin, 16 Februari 2015 - 01:45

  Esuk-esuk dina Minggu bar mlayu-mlayu Daplun karo Kemplu agi padha ngobrol. Wong loro mau kebeneran umaeh jejeran. “Bar olahraga...

 • Bapakke Inyong Hebat Pisan

  Jumat, 13 Februari 2015 - 14:08

  Awan-awan bali sekolah bocah-bocah SD agi padha pamer kehebatanne bapake dewek-dewek. Kambi ngrikiti cilok kuwe bocah telu Daplun, Kemplu...

 • Sing Digedekna Malah Kewane

  Kamis, 12 Februari 2015 - 00:08

  Nyanyine Suarane Lirih Sawijining dina nang kelas siji SD agi ana pelajaran menyanyi. Tuk siji bocaeh kon nyanyi nang...

 • Wedi Dioperasi

  Selasa, 10 Februari 2015 - 00:11

  Daplun wis pirang dina kiye lara weteng. Saking larane akhire deweke priksan maring dokter. Nang doktere Daplun kon opname...

 • Mangan Nang Warung

  Senin, 9 Februari 2015 - 00:42

  Wis lawas Daplun sing mripate ora weruh alias tuna netra dadi tukang pijet. Bar keliling mijet deweke kencot banjur...

 • Domaih Direkturre

  Jumat, 6 Februari 2015 - 15:44

  Daplun bocah sing mbeler tur kemlitak banget tembe seminggu kiye olih gawean. Awan kuwe Daplun ceritane pengin ngopi dadi...

 • Njaluk Nganggo Rok karo Lipstik

  Kamis, 5 Februari 2015 - 00:23

  Pesta Sweet Seventeen Wengi kuwe Dakem karo bojone sing jenenge Kemplu agi jagongan nang teras ngumah. Pas agi dopokan...

 • Jeneng Ibukota Negara

  Rabu, 4 Februari 2015 - 00:04

  Pak Guru Daplun sing mulang nang SD awan kuwe agi mulang pelajaran IPS, sing dibahas anu jeneng-jeneng ibukota negara....

 • Konangan Nyolong Pelem

  Selasa, 3 Februari 2015 - 01:05

  Daplun kiye bocah cilik sing jan terkenal banget mbelere. Nang kampunge gaweane ngrataki wit buahe tanggane. Pokoke baen ana...

 • Ndarani Nyolong Montor

  Senin, 2 Februari 2015 - 01:14

  Selain ganteng Daplun uga duwe pawakan sing atletis. Mulane deweke terkenal banget nang endi-endi. Saking gantenge akeh banget cah...

 • Bakul Bakso karo Tukang Becak

  Jumat, 23 Januari 2015 - 00:07

  Awan kuwe Daplun bar nggenjot becak katon kesel banget. Pas gutul pangkalan baksone kaki Dawir deweke mampir, becake disog...

 • Ndonga Dipindah Ming Purwokerto

  Kamis, 22 Januari 2015 - 00:09

  Serangan Umum 11 Maret Daplun sing esih sekolah nang SD tembe baen test semesteran. Bubaran tes bocah-bocah padha tidok-tidokan...