Radarbanyumas - Berita Harian Nasional, Jawa Tengah, Banyumas, Purbalingga, Cilacap, Kebumen, Banjarnegara, Purwokerto
 • Jeneng Ibukota Negara

  Rabu, 4 Februari 2015 - 00:04

  Pak Guru Daplun sing mulang nang SD awan kuwe agi mulang pelajaran IPS, sing dibahas anu jeneng-jeneng ibukota negara....

 • Konangan Nyolong Pelem

  Selasa, 3 Februari 2015 - 01:05

  Daplun kiye bocah cilik sing jan terkenal banget mbelere. Nang kampunge gaweane ngrataki wit buahe tanggane. Pokoke baen ana...

 • Ndarani Nyolong Montor

  Senin, 2 Februari 2015 - 01:14

  Selain ganteng Daplun uga duwe pawakan sing atletis. Mulane deweke terkenal banget nang endi-endi. Saking gantenge akeh banget cah...

 • Bakul Bakso karo Tukang Becak

  Jumat, 23 Januari 2015 - 00:07

  Awan kuwe Daplun bar nggenjot becak katon kesel banget. Pas gutul pangkalan baksone kaki Dawir deweke mampir, becake disog...

 • Ndonga Dipindah Ming Purwokerto

  Kamis, 22 Januari 2015 - 00:09

  Serangan Umum 11 Maret Daplun sing esih sekolah nang SD tembe baen test semesteran. Bubaran tes bocah-bocah padha tidok-tidokan...

 • Padha Pikunne

  Rabu, 21 Januari 2015 - 00:05

  Kaki Daplun karo bojone Nini Dakem sing wis pada pikunne awan-awan agi beres-beres umah. “Hawane panas banget ya pak,...