Radarbanyumas - Berita Harian Nasional, Jawa Tengah, Banyumas, Purbalingga, Cilacap, Kebumen, Banjarnegara, Purwokerto
 • Jajal Dipastikna Sit

  Jumat, 5 Agustus 2016 - 05:19

  Dina kuwe Daplun karo Kemplu pada janjian arep mburu kewan nang tengah alas. “Priwe bedil karo pelurunne aja ngasi...

 • Tukang Jaga Palang Rel Sepur

  Kamis, 4 Agustus 2016 - 06:16

  Sawijining dina ana sepur nabrak mobil nang perlintasan rel sepur. Tukang jaga palang rel sepure njutan di sidang nang...

 • Ora Gelem Diundang Bapak

  Rabu, 3 Agustus 2016 - 05:35

  Daplun kiye bocaeh mbejud tur ndableg banget, pokoke angel banget omong-omonganne. Kaya dina kuwe deweke agi diomongi nang ramanne...

 • Kena Gosokan

  Selasa, 2 Agustus 2016 - 05:50

  Daplun sing ngode nang laundry alias tukang kumbah klambi, mlayu banter banget maring rumah sakit kambi nyekeli kupinge. “Doktere...

 • Gawe Prakarya

  Senin, 1 Agustus 2016 - 05:37

  Esuk-esuk nini Dakem gothak kelangan kutang sing disampirna nang pemean. “Enggane jaman kaya kiye esih ana maling pemean, kutang...

 • Kesuh Karo Tukang Kebunne

  Minggu, 31 Juli 2016 - 09:20

  Daplun sing esih sekolah nang SMP dolan maring nggon lokalisasi. Gutul nganah deweke ketemu karo pimpinan lokalisasi sing jenenge...

 • Mati Disepak Jaran

  Sabtu, 30 Juli 2016 - 05:55

  Esuk-esuk Lurah Bugel agi mlaku-mlaku, ujug-ujug deweke weruh wong-wong padha rubungan nang njaba umah sing ana bendera putieh. “Kae...

 • Nggolet Sepatu Kulit Baya

  Jumat, 29 Juli 2016 - 05:35

  Daplun kepengin banget duwe sepatu sekang kulit baya. Deweke lunga meng toko tapi weruh regane larang-larang banget. “Jan kiye...

 • Bedane Amerika karo WC

  Kamis, 28 Juli 2016 - 10:48

  Pas agi pelajaran sejarah, nang njero kelas Daplun sing sekolah SMA kelas loro malah ngobrol dewek karo si Kemplu....

 • Rahasiane Sukses Dodol Jamu

  Kamis, 28 Juli 2016 - 06:36

  Daplun agi mikir kepriwe carane duwe usaha ben bisa sukses. Pas agi mikir karo ngalamun deweke weruh Dakem liwat....

 • Padha Pinter-Pinter

  Rabu, 27 Juli 2016 - 16:42

  Daplun, Kemplu karo Dawir wis kawit cilik gole kancanan. Cah telu mau wis padha dadi sarjana siki gari arep...

 • Milih Perangkat Desa Sing Pinter

  Kamis, 21 Juli 2016 - 14:26

  Mbarang kepilih dadi Lurah, Daplun banjur sinau meng Amerika, deweke kepengin ngerti kepriwe carane milih prangkat desa sing pinter....

 • Nganggo Tusuk Gigi

  Rabu, 20 Juli 2016 - 14:48

  Esuk-esuk Nini Dakem wis kesuh-kesuh maring rewange. “Sawiyah, Daplun!!! Ngeneh… inyong arep ngomong!” Dakem ngundang rewange. “Iya, Bu… ana...

 • Durung Ngerti Rega Sewane

  Selasa, 19 Juli 2016 - 05:31

  Sawijining dina Kaki Dawir ana keperluan nang luar kota dadine deweke kepeksane ninggalna usaha penyewaan kewan-kewan pejantan nggo dikawina...

 • Dicokot Ula

  Jumat, 15 Juli 2016 - 13:25

  Daplun anggota anyar kelompok pecinta alam melu kemping nang alas karo kanca-kancane sing pada anyare. Ndilalah pas Daplun karo...

 • Bapakke Kerja Nang Mabes Polri

  Rabu, 13 Juli 2016 - 09:19

  Ngerti akeh bocah ngaku anakke Jendral angger pas ana tilangan, Daplun dadi melu melu baen. Ceritanne awan kuwe Daplun...

 • Wedi Karo Arus Balik

  Senin, 11 Juli 2016 - 00:44

  Dawir sore kuwe dolan meng umaeh Kemplu sisannggawe silaturahmi. wong loro mau banjur dophokan nang teras ngumah. “Priwe kepenak...