Radarbanyumas - Berita Harian Nasional, Jawa Tengah, Banyumas, Purbalingga, Cilacap, Kebumen, Banjarnegara, Purwokerto
 • Ceritane Sedih Banget

  Senin, 23 Mei 2016 - 02:12

  Daplun, Kemplu karo Dawir padha kepengin turu nang kamar sing duwur banget, mulane wong telu mau padha mangkat meng...

 • Trek Ngguling Merga Semut

  Sabtu, 21 Mei 2016 - 10:56

  Awan awan bali sekolah Daplun weruh tanggane agi pada tongkrongan nang warung, deweke njutan merek. “Geh ko padha ngerti...

 • Daplun Dadi Satpam

  Jumat, 20 Mei 2016 - 11:36

  Daplun wis pirang minggu kiye dadi satpam nang umahe wong sugih. Pas jaga wengi deweke sing agi turu ujug-ujug...

 • Dicopet Cah Wadon

  Rabu, 18 Mei 2016 - 11:38

  Daplun kiye bocah ndugal banget, senajan wis bujang tapi nduwe kebiasaan ora tau nganggo cawet alias celana dalam. Senenge...

 • Jeneng Daplun Diarani Wagu

  Sabtu, 14 Mei 2016 - 10:19

  Tahun ajaran baru Bu Guru mulai ngajar nang SMP. Jeneng ketemu bocah anyar gurune kepengin ngerti siji-sijine bocah. Bar...

 • Bingung Arep Njelasna

  Jumat, 13 Mei 2016 - 10:33

  Daplun sing duwe peternakan sapi perah dina kuwe  katon bingung banget, deweke kawit mau ngalamun baen. Kemplu sing kawit...

 • Cita Cita Angger Gedhe

  Sabtu, 7 Mei 2016 - 10:56

  Dina kuwe Bu Dakem agi ngajar nang kelase Daplun. Bar mulang wong-wong sukses nang dunya, Bu Guru Dakem gari...

 • Praktek Mahasiswa Kedokteran

  Rabu, 4 Mei 2016 - 11:02

  Dina kuwe dokter Daplun agi mulang calon-calon dokter. Sing dibahas dina kuwe babagan penyakit kencing maning. Kabeh mahasiswane kon...

 • Daplun Dadi Dokter

  Selasa, 3 Mei 2016 - 10:22

  Dokter Daplun sing nembe dadi dokter olih tugas sekang kepalane, dadi dokter bantuan neng puskesmas ndesa sing pancen bener-bener...

 • Gajah Bonbin Mati

  Senin, 2 Mei 2016 - 10:29

  Embuh kenangapa gajah sing paling gede nang kebon binatang (Bonbin) mati. Krungu kabar ana gajah mati aktivis perkewanan sing...

 • Menang Bedek-kan

  Jumat, 29 April 2016 - 10:30

  Esuk esuk Kaki Daplun mlebu maring Bank karo nggawa duit sekandi. Deweke njaluk ditemukna karo kepala bank-nge. “Tulung inyong...

 • Lampu Abang Mlaku Baen

  Kamis, 28 April 2016 - 10:11

  Sawijining dina Daplun karo kanca kancane dolan maring kota numpak mobil,  Daplun sing nyetir. Pas liwat prapatan sing ana...

 • Cita Citane Daplun

  Rabu, 27 April 2016 - 11:32

  Dina kuwe guru Dawir mulai mulang nang SD. Jenenge pertama mulang deweke kepengin kenalan karo murid-muridde. “Jajal siki bapak...

 • Disepiti Mantri Kemplu

  Selasa, 26 April 2016 - 10:31

  Sawijining dina Daplun liburan meng Amerika. Ndilalah pas agi dolan-dolan nang Amerika deweke kebelet nguyuh. “Ujarku ket mau koh...

 • Rampok Sadis

  Sabtu, 23 April 2016 - 10:23

  Wengi-wengi Daplun karo bojone si Dakem agi padha nonton tivi. Ndilalah acarane anu berita perampok sing kabur sekang penjara....

 • Bahayane Ciu

  Jumat, 22 April 2016 - 10:30

  Dina kuwe Bu Guru Dakem agi mulang nang kelase Daplun. Bu Dakem nidokna bocah sing sregep sikatan karo sing...

 • Arep Melu Kartinian

  Kamis, 21 April 2016 - 10:51

  Kaya taun taun kepungkur aben tanggal selikur April mesti padha rame ngrayakna Hari Kartini. Ibu-ibu, karo cah wadon rame...