Ndarani Terkenal Banget

Nang ndesane Daplun terkenal banget. Maklum deweke selain dandanane melu-melu bocah alay, Daplun nang ndesa uga sering dikongkoni tangganne dadi meh kabeh wong nang ndesane pada kenal Daplun.

Ana sing ngongkon mbenerna gendeng, kongkon nyabuti suket nang pelataran, ana sing kongkonan ndikepna ayam. Tanggane padha seneng ngongkon Daplun mergane angger dikongkon ora kakehan sengek, langsung mangkat kabeh gawean ditandangi. Paribasane kur dibayar karo rokok seler rong ler ya gelem.

Ceritane bar olih duit madan akeh Daplun sing tembe ping pindo maring bioskop kuwe be anu dong esih cilik. Mbarang wis gede ujug-ujug deweke kepengin nonton film mergane filem sing diputer filem kungfu kesenengane Daplun. “Wingi liwat bioskop gambare maen banget dadi kepengin nonton,” batin Daplun.

Sore-sore bar adus resik Daplun mangkat meng bioskop sing jenenge Emprit Theater. Bioskop sing wis lawas banget tur gari siji-sijine nang kotane Daplun.

Gutul bioskop Emprit Theater, Daplun banjur tuku karcis. Bar kuwe deweke mlebu, pas mlebu ruangan bioskop kabeh wong sing nang njero bioskop pada tepuk tangan seru banget, malah ana sing suit-suit mbarang. Krungu kaya kuwe Daplun dadi keGeEran.

“Jebul ora nang ndesa tok ya inyong gole terkenal, ngasikan nang njero bisokop be pada ngerti inyong ngasikan pada tepuk tangan kaya kiye,” Daplun mbatin kambi tanganne melu ngawe-ngawe kaya artis.

Bar kuwe Daplun banjur milih njagong perek bapak-bapak sing sebelah ana anakke.

“Maturnuwun pisan lho mas, wis mlebu ngeneh. Inyong wis njagong suwe banget neng kene, fileme ora diputer nek penontone kurang sekang sepuluh,” bapak-bapak mau ngomong maring Daplun. (*)